Meriate vernosť
svojich zákazníkov?

Meriate vernosť
svojich zákazníkov?

Zmerali si vernosť u nás

Prečo je dôležité merať vernosť zákazníkov

Porovanie s konkurenciou, trhovým benchmarkom

Prehľadné zhodnotenie Vašich vernostných iniciatív

Zistíte, čo je pre Vašich zákazníkov dôležité a na čom nezáleží

Prejavíte záujem o zákazníka a jeho názor o Vašej firme

Komplexný pohľad na vernosť svojich zákazníkov

Informácie pre ďalšie strategické rozhodnutia v oblasti lojality

Vernosť nie je na predaj, Musíte na nej denne pracovať a zaslúžiť si ju. Zákazníci chcú a sú ochotní zaplatiť za kompletný zážitok. Vernostný program je čerešnička na torte, ktorá pravidelných zákazníkov odmeňuje za ich opakované návštevy a dáva im pocit výnimočnosti.

Málo firiem je nastavených na 100% starostlivosť o svojich zákazníkov. Dodanie tovaru v sľúbenom čase, prehľadný e-shop a rýchle reakcie zákazníckeho centra sú hygienické faktory, ktoré už dnes nerobia dojem, iba odlišujú priemer trhu od úplných zúfalcov. Prevádzkovanie vernostného programu vo forme odmeňovacej schémy je už štandardný benefit.

Ako sa odlišuje priemerná firma od špičkovej prozákaznícky zameranej? V komunikácii a starostlivosti po nákupe. Je veľký rozdiel medzi zaslaním faktúry e-mailom len ako bežnú povinnosť, alebo skutočným záujmom o to, či po nákupe všetko funguje, preplatením nákladov na vrátenie tovaru, sprístupnením elektronického manuálu alebo extra predĺženou zárukou.

Verných zákazníkov si musíte odpracovať. Ale stojí to za tú námahu, prinesú vám zisk a sú tým najlepším a doteraz neprekonaným marketingovým kanálom. Pripravte pre nich zaujímavý program, ktorý im dá pocítiť výnimočnosť. Vzťahy so zákazníkmi sa nedajú kopírovať a sú to najcennejšie, čo vo firme máte. Prieskumy potvrdzujú, že až 73% spokojných členov programu je ochotné odporučiť značku ďalším ľuďom. Vychovajte si prostredníctvom vernostného programu svojich ambasádorov.

Najlepšou cestou, ako začať s vernostným marketingom, je nastaviť vo firme jednoduché pravidlo – polovicu času venujeme existujúcim zákazníkom. Ak investujete najcennejšie zdroj, teda čas svoj a svojich zamestnancov do retencie, bohato sa vám to vráti.

NET LOYALTY SCORE

Firmám chýba jednoduchá metrika na meranie lojality zákazníkov. Potrebujú sledovať vývoj, mať univerzálny indikátor pred a po zavedení vernostného programu, porovnávať sa medzi sebou. Preto sme vytvorili Net Loyalty Score – nový benchmark na meranie lojality zákazníkov a porovnanie s trhom.

Prečo je Net Loyaly Score tak užitočné?

Hodnoty  Net Loyalty Score korelujú s reálnym správaním zákazníkov, čo bolo overené transakčnými analýzami.

Net Loyalty Score je spoľahlivý benchmark porovnávajúcej stav lojality zákazníckej bázy v rámci trhu a odvetví.

Net Loyalty Score možné používať pre porovnanie rôznych skupín zákazníkov alebo krajín a ich zmeny v čase.

Metodika Net Loyalty Score

Pomocou štandardizovanej metodiky zmeriame 3 oblasti ovplyvňujúce vernosť. Následne vypočítame individuálne skóre pre každého zákazníka a zaradíme ho medzi verných alebo chladných. Net Loyalty Score je rozdiel medzi vernými a chladnými zákazníkmi. Ak sa počet verných zákazníkov rovná počtu chladných NLS je 0. Záporné NLS znamená, že firma musí na iba zachovanie svojho obratu vynaložiť peniaze na získanie nových zákazníkov.

Ocenenie

Dáva vaša značka pocítiť svojim zákazníkom, že sú pre ňu dôležití?

Prvá voľba

Aké je postavenie vašej značky v porovnaní s konkurenciou?

Vernosť

Akú silu má vzťah vracajúcich sa zákazníkov k vašej značke?

Loyalty Power Evaluation

Pricewise pomocou originálneho štruktúrovaného prístupu Loyalty Power Evaluation identifikuje silné a slabé stránky firmy v šiestich dimenziách konaní lojality zákazníkov. Výsledný Loyalty Power Index hodnotí firmu v týchto dimenziách: Výsledky, Stratégia, Procesy, Analýzy, Organizácia, Komunikácia.

Zdrojom hodnotenia sú výstupy interného dotazníka Loyalty Power Evaluation a zákazníckeho prieskumu Net Loyalty Score. V každej dimenzii môže firma získať od 0 do 100 bodov, celkový index sa potom skladá z priemerného hodnotenia vo všetkých dimenziách.

Porovnanie NLS a NPS

Z nášho prieskumu medzi marketérov e-commerce firiem v rámci Reshoper Datablog štúdie a skúseností z desiatok projektov vernostných programov vyplýva jednoznačná potreba mať štandardizovaný nástroj na meranie lojality zákazníkov. Firmy musia lojalitu merať a široko rozšírený indikátor NPS nie je pre kvantifikáciu vernosti vhodný. Z dátových analýz v rôznych projektoch máme bohužiaľ potvrdené, že veľa zákazníkov bez problému firmu odporučí, ale budúci nákup urobí inde.

Cenník

Loyalty Express
Loyalty Express

Loyalty Express
PRO

Loyalty Express
GO

* uvedené ceny sú bez DPH

2 390 €

1 990 €

Loyalty Express by Pricewise
-

Meranie zákazníckej vernosti pomocou NET LOYALTY SCORE
1990
 •  

+ Loyalty Power Index
-

(Loyalty Express + Loyalty Power Index)
+ 590
 •  

Loyalty Express GO

 • Meranie lojality až 5 zákazníckych segmentov
 • Porovnanie výsledkov s benchmarkom odvetví
 • Vyhodnotenie reaktivity zákazníckej databázy
 • Share of wallet a Memory track zákazníckych segmentov

1 990 €

Loyalty Express PRO

 • Meranie lojality až 5 zákazníckych segmentov
 • Porovnanie výsledkov s benchmarkom odvetví
 • Vyhodnotenie reaktivity zákazníckej databázy
 • Share of wallet a Memory track zákazníckych segmentov
 • +
 • Tri extra otázky podľa vášho individuálenho zadania
 • Analýza doplnkových kvalitatívnych otázok

2 390 €

Zákaznícka vernosť

80 %

Zisku tvoria verní zákazníci

10 %

Navyše príjmu pri dobrej práci s vernosťou zákazníkov

20+

Rokov skúseností máme s
manažovaním zákazníckej vernosti

Viac o nás a našich úspechoch

Radek Hrachovec

o z (3)

Radek Hrachovec

Špecialista na vernostné programy

Je jedným z najväčších expertov na vytváranie vernostných stratégií v strednej Európe. Vernostné programy a priamy marketing ho nadchli už pred dvadsiatimi rokmi a svoju profesionálnu kariéru s nimi trvalo spojil. Odovzdáva svoje bohaté skúsenosti formou konzultácií, workshopov a kompletných projektov na mieru.
 

V roku 2017 dostal titul Certified Loyalty Marketing Professional (CLMP) od správnej rady Loyalty Academy. Vyjadrenie rady pri udelení titulu CLMP: “Your lifetime commitment, passion and achievements with regards to the loyalty marketing industry”

Partner spoločnosti Pricewise

Je jedným z troch partnerov spoločnosti Pricewise, v ktorej pracuje team prvotriednych expertov na zákaznícke programy, smart pricing a vyspelú marketingovú analytiku. 

Pricewise tvorí tím dátových analytikov, data scientistov a konzultantov s rozsiahlimy skusenostami s analýzou zákazníckych dát.

“Rozumieme zákazníckym dátam.”

V Pricewise máme za sebou desiatky projektov v sektoroch ako retail, gastronómia, služby, FMCG, finančné služby, hotelové siete a voľný čas.  Pricewise má troch partnerov – Milan Schnorrer, Peter Krišťák a Radek Hrachovec. Spoločne rozvíjajú Pricewise od roku 2012.

V Pricewise máme za sebou desiatky projektov v industries ako retail, gastronómia, služby, FMCG, finančné služby, hotelové siete a voľný čas.  Pricewise má troch partnerov – Milan Schnorrer, Peter Krišťák a Radek Hrachovec. Spoločne rozvíjajú Pricewise od roku 2012. 

Naším najväčším úspechom je program Gopass.sk, ktorý sme vyvinuli pre Tatry Mountain Resorts, ktorý v roku 2015 vyhral v prestížnej súťaži Loyalty Awards v 3 kategóriách. 

Sme česko-slovenská firma

Kancelárie máme v Prahe i Bratislave. Náš team tvorí dvadsať mladých dátových analytikov a analytičiek, programátorov, konzultantov, ktorí sú všetci zapálení, aby vyťažili z dát čo najviac. 

Medzi naše hlavné služby patria Direct Marketing, Vernostné programy, Cenotvorba a v neposlednom rade aj Data Science. 

Loyalty Awards

Untitled design (13)

Loyalty Awards

Radek Hrachovec patrí medzi stálych členov poroty The Loyalty Awards v Londýne. Často prednáša na rôznych konferenciách. Na svojej Alma Mater v Zlíne (Univerzita Tomáša Baťu) vedie kurzy CRM a marketingu a píše do odborných časopisov. 

Všetky dôležité novinky z oblasti vernostných programov dáva denne na Twitter: RadekOnLoyalty

Ľudia cielene ignorujú nevyžiadanú reklamu. Invázia komerčnej komunikácie naplnila všetky dostupné médiá a naše emailové schránky nekonečným počtom nevyžiadaných správ a donútila nás k protireakcii. Tradičný marketing prestal byť efektívny.

Naopak dôležitosť vernostných programov stále stúpa, pretože sú založené na základných princípoch fungovania našej osobnosti – potreba rozpoznanie a odmeny.

Napíšte nám a pomôžeme Vám zmerať vernosť vašich zákazníkov

Potrebujete rýchlu odpoveď?

Tomáš Michálek

Business Development Manager 
tomas.michalek@pricewise.sk

Často kladené otázky

Nie, zavedený vernostný nie je podmienkou. Naopak, v mnohých prípadoch vie Loyalty Express pomôcť zvalidovať/overiť  ideu vernostného programu. Meranie zákazníckej vernosti je dôležité v každej časti vernostného programu – pred, počas, ale aj po. 

Z nášho prieskumu medzi marketérov e-commerce firiem v rámci Reshoper Datablog štúdie a skúseností z desiatok projektov vernostných programov vyplýva jednoznačná potreba mať štandardizovaný nástroj na meranie lojality zákazníkov. Firmy musia lojalitu merať a široko rozšírený indikátor NPS nie je pre kvantifikáciu vernosti vhodný. Z dátových analýz v rôznych projektoch máme bohužiaľ potvrdené, že veľa zákazníkov bez problému firmu odporučí, ale budúci nákup urobí inde.

Odpoveď na túto otázku je veľmi individuálna. Závisi od typu trhu, na ktorom sa nachádzate, od vernostných aktivít, ktoré podnikáte a zároveň aj od Vašej veľkosti. Pre väčšinu zákazníkov ale odporúčame meranie opakovať aspoň 2-krát do roka. 

Výstupom z Loyalty Express je štrukturovaný PDF Report, kde je detailne vysvetlené výsledok meranie Net Loyalty Score spoločne aj s našou expertnou interpretáciou. Súčasťou Loyalty Express je 1h prezentácie výsledkov, kde máte šancu pýtať sa otázky a diskutovať. 

odpoveď na túto otázku ja opät “záleží”. V príapde, že klient dokonale spolupracuje je možné projekt realizovať od A po Z už do dvoch týždňov. Naša skúsenosť sa pohybuje v rozmedzí od 2-4 týždňov.

V Pricewise sa tvorbou vernostných programov od A po Z venujeme už od roku 2021. Máme za sebou desiatky úspšných projektov ako napríklad GOPASS alebo MEDUSA karta. Radi si s Vami dohodneme stretnutie aj na túto tému. 

Bratislavská pobočka

Pražská pobočka

Ružová dolina 8,
821 09, Bratislava
Slovenská Republika
+421 905 937 773
office@pricewise.sk

Na Perštýně 342/1,
110 00, Praha
Česká Republika
+420 731 618 725
office@pricewise.cz